TEMELE CONFERINȚELOR DE LA EDIȚIA A VIII-A

Sâmbătă, 22 iunie

Revelații tradiționale esențiale referitoare la transformarea spirituală binefăcătoare, profundă și durabilă ce survine printr-o adecvată, perseverentă și entuziastă punere în practică a procedeelor multimilenare yoga

Nicolae Catrina

Care sunt „ingredientele” fundamentale ale unui practici yoga foarte eficiente? Cum putem obține prin practica yoga o veritabilă și durabilă transformare spirituală?

La ora actuală, practica yoga este cel mai adesea minimalizată, redusă doar la o „gimnastică psihosomatică”, dacă nu chiar la simplă gimnastică de întreținere. Dar practica sistematică a procedeelor yoga pentru menținerea sau pentru redobândirea unei excelente armonii trupești și a unei depline stări de sănătate constituie numai unul dintre nenumăratele daruri ale tradiției multimilenare yoga. În realitate, yoga este în primul rând o practică spirituală și, totodată, o profundă filozofie de viață, o practică menită să reveleze adevărul existenței noastre, să ne ajute (și să ne impulsioneze mereu) să identificăm, să conștientizăm și apoi să ne desprindem complet din iluziile, proiecțiile, amăgirile și ignoranța cu atât de multiple fațete ce caracterizează existența umană comună.

Însă toate acestea nu sunt posibile fără o veritabilă transformare spirituală, fără o netă și constantă elevare a nivelului nostru de conștiință. De aceea, se poate spune că transformarea spirituală evolutivă este criteriul esențial al eficienței practicii yoga. Iar o practică yoga cu adevărat transformatoare implică întotdeauna să integrăm în ea anumite aspecte ezoterice fără de care practica respectivă își diminuează enorm, sau chiar își poate pierde complet valențele spirituale, transformatoare, ea fiind atunci redusă la o simplă – deși, totuși, binefăcătoare din punctul de vedere al sănătății și al armoniei trupești – activitate fizică.

În această conferință vom urmări să identificăm, pe baze tradiționale, „ingredientele” esențiale ale unei practici yoga eficiente – mai precis, ale unei practici yoga care include întotdeauna și transformarea spirituală binefăcătoare, profundă și durabilă – și cum să integrăm mereu aceste veritabile „ingrediente ale eficienței spirituale”, atât în propria noastră practică spirituală, dar chiar și în viața noastră de fiecare zi.

Înapoi la toate temele

19, 20 și 21 iunie

Unele aspecte de bază referitoare la învățătura yoghină ezoterică ce este pusă la dispoziția aspiranților sinceri, entuziaști și perseverenți în cadrul acestei școli de yoga ezoterică integrală (din arhivă)

Gregorian Bivolaru

În cadrul sistemului yoga, învățătura ezoterică tradițională și practica adecvată alcătuiesc în permanență un continuum, fiind intim corelate și deopotrivă necesare pentru a obține rezultate spirituale remarcabile. Yoga veritabilă implică un angajament total în egală măsură cu trupul, cu sufletul, cu conștiința, cu vitalitatea, cu supramentalul și chiar cu modul nostru de a vorbi. Ce presupune aceasta dintr-o perspectivă ezoterică?

Bazată pe mii de ani de experiențe spirituale profunde, filozofia veritabilă a sistemului yoga – în cadrul căreia Dumnezeu își are locul central – oferă vieții noastre o structură adecvată de susținere. Studiul atent al învățăturilor spirituale, svadhyaya în limba sanscrită, face posibilă o înțelegere corectă a contextului în care este necesar să fie integrate și aprofundate tehnicile yoga și reprezintă întotdeauna o călătorie către descoperirea de sine.

Un aspect ezoteric fundamental este aspiraţia către experimentarea stării de transcendenţă, care ne dezvăluie realitatea dumnezeiască ce există dincolo de lumea fenomenală. Această aspirație este înnăscută și universală și regăsim expresii ale ei în arta veritabilă, în filozofia veritabilă, în teologia veritabilă, în ştiinţa şi în tehnologia care sunt într-un mod dumnezeiesc inspirate. Astfel de demersuri caracterizează căutarea şi exprimarea totalităţii, a fericirii oceanice şi a înţelegerii net superioare reale de către fiinţele umane.

Adevărul Ultim Dumnezeiesc ce contrastează cu adevărurile relative, libertatea dumnezeiască supremă ce este opusă libertății exterioare superficiale, înțelegerea limbajului simbolic, rolul și importanța dinamizării învelișului supramental, vijnanamaya kosha în limba sanscrită, dar și potențialul benefic nebănuit al unei interacțiuni creatoare între știință și sistemul yoga sunt alte teme importante, ce sunt abordate dintr-o perspectivă eminamente ezoterică, în această conferință de arhivă a profesorului de yoga Gregorian Bivolaru.

Înapoi la toate temele

22 și 23 iunie

Păstrarea nealterată a stării de spirit ce este specifică unui începător în practica yoga (din arhivă)

Gregorian Bivolaru

Cu toții pornim în practica yoga prin a fi începători. Apoi debutul dispare în mod firesc, însă menţinerea lăuntrică nealterată într-un neîncetat început, altfel spus în momentul magic al începutului, ne oferă o mulţime de avantaje, o mulţime de binefaceri care cel mai adesea sunt nebănuite şi ca atare trec neobservate.

Această conferință analizează ceea ce s-ar putea numi anatomia stării de spirit ce este caracteristică unui începător în practica yoga şi în felul acesta putem să înțelegem de ce este atât de importantă menţinerea nealterată şi chiar amplificarea ei. O astfel de stare de spirit este o constantă care face cu putinţă progresul spiritual, transformarea lăuntrică într-un ritm susţinut. În absența ei, nu este cu putinţă ca un yoghin să se transforme din punct de vedere spiritual şi să progreseze la modul real.

Toţi aceia care se află în starea de saturație spirituală, de mecanicizare, de rutină, vor avea nevoie să pună neîntârziat în practică acste sfaturi spre a retrezi sau spre a trezi pentru prima oară şi pentru a aprofunda starea de spirit ce este specifică unui începător în practica yoga.

Dacă aspirăm cu adevărat să gustăm şi să experimentăm savoarea unică ce conţine milioane de nuanţe a sistemului yoga, este necesar să fim pregătiţi să realizăm o sui-generis călătorie în universul nostru lăuntric cu atitudinea de veşnic debutant, de veşnic începător.

În măsura în care practicăm și explorăm yoga în această stare, vom descoperi în felul acesta, chiar prin intermediul exerciţiilor sau al metodelor yoga cele mai simple, bucuria indescriptibilă, euforia inefabilă a comuniunii ce survine în Microcosmosul fiinţei noastre cu Macrocosmosul, cu tainica realitate a prezenţei lui Dumnezeu.

Înapoi la toate temele

21 și 22 iunie

Yoga nud sau, altfel spus, yoga ce este practicată fiind nuzi/nude (din arhivă)

Gregorian Bivolaru

Această formă de yoga are mai ales legătură cu Hatha Yoga, o ramură yoga fundamentală ce vizează armonizarea polarității minus și plus, dar și trezirea și dinamizarea armonioasă a stării androginale glorioase.

Practica yoga nud nu este o noutate, ea fiind menționată cu peste 2000 de ani în urmă în Bhagavata Purana. Chiar și în prezent în India practica anumitor tehnici spirituale de către aspiranți ce îmbrățișează nuditatea inițiatică este ceva obișnuit, existând grupuri inițiatice ascetice ce se manifestă public în cadrul unor procesiuni spirituale.

Suntem conștienți totuși că această temă este deocamdată un subiect sensibil, datorită interpretărilor tendențioase și răuvoitoare ce pot apărea (deși chiar în Geneză se menționează starea de nuditate paradisiacă în care se aflau Adam și Eva în grădina Raiului), de aceea precizăm că această conferință nu se adresează ființelor umane pudibonde sau bigote.

Din punct de vedere ezoteric, tehnicile sistemului Hatha Yoga implică declanșarea conștientă a anumitor procese de rezonanță ocultă cu sfere imense, nesfârșite de forță din Macrocosmos. Atunci când ființa umană este nudă, aceste procese de rezonanță se declanșează imediat, fără a exista niciun fel de filtre care să blocheze receptarea energiilor subtile benefice ce sunt atrase în anumite condiții din Macrocosmos, iar eficiența practicilor yoga realizate crește cu până la 35-40%.

Conferința profesorului de yoga Gregorian Bivolaru ne dezvăluie o mulțime de aspecte ezoterice și de beneficii imediate conexe cu practica posturilor yoga fiind nuzi sau nude.

Înapoi la toate temele

Duminică, 23 iunie

Formula matematică a evoluției spirituale accelerate cu ajutorul oferit de Dumnezeu prin intermediul Atributelor Dumnezeiești

Dr. Octav Fercheluc, Montevideo, Uruguay

Observație: Această conferință se adresează doar celor care au cunoștințe de matematică de nivel înalt.

Motto: „Matematica este, în forma sa cea mai pură, poezia ideilor logice.” (Albert Einstein)

Formula pe care o vom prezenta reflectă un mecanism universal foarte important, și anume: ne arată cum dualitatea inițială, în interacțiune cu energiile Atributelor Dumnezeiești, duce la apariția dinamicii Creației. Din această interacțiune apare astfel manifestarea, apare al treilea, care pe de o parte se îndreaptă către manifestare și pe de altă parte este prezentat Sursei, adică lui Dumnezeu. O revelație importantă a acestei formule este că interacțiunea Trinității cu ea însăși duce la același rezultat ca și Manifestarea Dumnezeiească, adică la unitatea primordială. Formula reprezintă aspecte calitative și nu cantitative și demostrează existența unei structuri de bază, dincolo de subiectivitatea întregii fenomenologii pe care o implică.

În concluzie, formula arată că salturile către Unitate nu se produc într-un mod liniar, ci apar doar odată cu anumite acumulări de experiență, care corespund seriei termenilor lui Fibonacci, în strânsă legătură cu Numărul de Aur, ceea ce evidențiază inteligența tainică a Naturii Dumnezeiești.

Înapoi la toate temele

Vineri, 21 iunie

Decondiționarea conștiinței – un obiectiv fundamental al practicilor spirituale

Radu Nichitescu, Chiang Mai, Thailanda

La o privire mai atentă, descoperim că ceea ce unește multe dintre diversele practici spirituale atât ale sistemelor yoga, cât și ale altor tradiții spirituale autentice, este faptul că vizează, într-o bună măsură, decondiționarea conștiinței umane. În acest sens, conceptele yoghine de samskara și vasana revelează capacitatea conștiinței de a se restrânge și a se limita la anumite tipare, determinate de experiențe anterioare, de atitudini preferențiale, de rutinări și repetiții. Rolul practicii spirituale este, însă, exact opusul – acela de a lărgi orizonturile conștiinței și de a o desprinde, în cele din urmă, de orice tendință înlănțuitoare. De altfel, după cum afirmă marii înțelepți și maeștri spirituali, conștiința nu poate fi realizată pe deplin decât atunci când este „eliberată”. Privite din acest punct de vedere – al unei profunde decondiționări a conștiinței – multe dintre tehnicile spirituale ne revealează noi aspecte precum și o nouă direcție de abordare a lor.

Înapoi la toate temele

Sâmbătă, 22 iunie

Calea trezirii sufletului din perspectiva astrologiei și a tradiției yoga

Benedict Newton, Nottingham, Marea Britanie

În această conferință ne propunem să analizăm calea progresivă a trezirii spirituale, așa cum este ea prezentată în tradițiile și învățăturile spirituale și să arătăm paralela dintre formarea psihicului uman, călătoria sa spre maturizare și, în cele din urmă, chemarea sa la trezire spirituală și la eliberarea supremă.

Vom vedea, de asemenea, simbolismul astrologic al Soarelui și al Lunii ce reflectă și simbolizează dualitățile și atracțiile forțelor opuse din cadrul călătoriei spirituale, împreună cu testele și încercările inerente cu care se confruntă cei ce răspund chemării de a se avânta în această călătorie eroică.

Înapoi la toate temele

Duminică, 23 iunie

Elemente fundamentale ale terapiei prin yoga pentru a avea și menține un trup pe deplin sănătos, condiție esențială pentru obținerea celor mai înalte rezultate pe calea spirituală

Savel Călinescu, Paris, Franța

Yoga este știința vieții și arta de a trăi sănătos și fericit. Ea conduce la echilibru și oferă atât o filozofie, cât și un mod de viață. Boala este definită ca fiind o evidentă tulburare a stării de sănătate, a activităţii normale a organismului. Yoga este concepută pentru a ajuta ființa umană să atingă starea de perfecțiune spirituală, dar ca un efect secundar, are și multiple beneficii pentru sănătate și poate contribui la vindecarea și gestionarea anumitor afecțiuni.

Practica regulată a tehnicilor de respirație, a meditației și a posturilor trupești yoghine specifice relaxează trupul și conștiința, îmbunătățește circulația sanguină, reduce tensiunea arterială, întinde și tonifiază mușchii, îmbunătățește capacitatea pulmonară, ajută la oxigenarea mai eficientă a sângelui și la reglarea sistemului nervos, stimulează organele interne și îmbunătățește digestia, reduce stresul, îmbunătățește starea generală de sănătate, ajută la întărirea sistemului imunitar, face trupul mai rezistent la boli.

Deși yoga poate aduce beneficii semnificative pentru sănătate, este important să fie practicată corect și, de preferință, sub supravegherea unui instructor calificat, mai ales pentru persoanele cu probleme medicale preexistente.

Înapoi la toate temele

Sâmbătă, 22 iunie

Principiul proximității

Aldolinor Teodorescu, Bucureşti

Această expunere prezintă o modalitate de găsire a răspunsurilor la întrebările care ne preocupă, indiferent de natura lor, dar mai ales atunci când nu știm cum să avansăm, când ne simțim blocați.

Vom vedea cum anume să răspundem provocărilor care ne apar, cum să punem în acțiune legi și energii dumnezeiești de bază pentru a găsi răspunsul și modalitatea de acțiune cele mai adecvate, atât dintr-un punct de vedere detaliat, cât și dintr-unul global și sintetic.

Înapoi la toate temele

Sâmbătă, 22 iunie

Erosul – o rugăciune către Dumnezeu

Foca Ofer Yariv, Londra, Marea Britanie

A fi religios nu depinde de o religie anume, ci este o stare de spirit fundamentală, în care percepi plenitudinea dumnezeirii în tot ceea ce există. Este o aspirație profundă către starea de unitate, pentru a fi din nou o ființă completă.

Tantra Yoga ne spune că actul erotic este o invitație la această stare de unitate, pentru că în uniunea trupurilor, spiritul se poate înălța pentru a se contopi cu Cel Unic. Această artă de a face dragoste în mod tantric este o revelație care bucură spiritul și ne aduce mai aproape de Cel Unic.

Înapoi la toate temele

Vineri, 21 iunie

O abordare spirituală esențială specifică tradiției Tantra Yoga a experienţelor erotice amoroase ale unui cuplu iubitor și unitar

Aida Călin, București

Tantra Yoga este o disciplină complexă, o metodă exactă şi o profundă analiză bazată atât pe rațiune, cât și pe intuiție. Este o meta-știință despre diferitele aspecte ale Supremei Conștiințe și o practică efectivă a căilor de a o realiza. Doar cei inițiați știu că în Tantra Yoga energia erotică pură formează numai baza pe care prinde contur și apoi se consolidează demersul ființei de a atinge cele mai înalte grade ale evoluției umane și de a-L cunoaște pe Dumnezeu.

Înţelegerea atitudinii tantrice în legătură cu intimitatea și viața erotică amoroasă cere o conștiință deschisă şi o transformare totală a perspectivei obişnuite. Mulți am fost crescuți și educaţi într-o mentalitate puritană care vede erosul ca pe un păcat ce ar trebui evitat sau de care să ne fie ruşine ori care să fie ţinut secret datorită impurităţii lui. De aceea foarte multă lume consideră dragostea tantrică ca un asalt sfidător asupra moralităţii convenţionale.

Mulți însă vor să se desprindă de limitări, de constrângerile chinuitoare și să regăsească firele de lumină în întunericul ignoranței pline de prejudecăți și tabuuri. Pe drumul spre fericire, secretele tantrice ne redau curajul să ne exprimăm bucuria de a trăi viața din plin alături de ființa pe care o iubim imens, integrând deliciile erotice amoroase într-o celebrare continuă a sufletelor ce năzuiesc spre Infinitate și Dumnezeu.

Intimitatea erotică amoroasă într-un cuplu iubitor și unitar poate fi fundalul prin care să ne regăsim pe noi înșine și să privim viața spirituală dintr-o perspectivă diferită, mult mai complexă. Dar, pentru a o înţelege, este necesar să vedem dimensiunea umană vibrând identic cu aspectele sacre, dumnezeiești ale Creaţiei.

Din această perspectivă sacră, bărbatul și femeia care integrează în viața lor Erosul pur reproduc în mic interacţiunea continuă şi beatifică a unui proces Cosmic care reintegrează întregul Univers în Realitatea Absolută. Totul se reîntoarce la Sursa Supremă, fie că este vorba de sufletele care se iubesc sau planetele și constelațiile care sunt atrase magnetic în mod misterios unele spre altele.Tantra Yoga este o disciplină complexă, o metodă exactă şi o profundă analiză bazată atât pe rațiune, cât și pe intuiție.

Este o meta-știință despre diferitele aspecte ale Supremei Conștiințe și o practică efectivă a căilor de a o realiza. Doar cei inițiați știu că în Tantra Yoga energia erotică pură formează numai baza pe care prinde contur și apoi se consolidează demersul ființei de a atinge cele mai înalte grade ale evoluției umane și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Înţelegerea atitudinii tantrice în legătură cu intimitatea și viața erotică amoroasă cere o conștiință deschisă şi o transformare totală a perspectivei obişnuite. Mulți am fost crescuți și educaţi într-o mentalitate puritană care vede erosul ca pe un păcat ce ar trebui evitat sau de care să ne fie ruşine ori care să fie ţinut secret datorită impurităţii lui. De aceea foarte multă lume consideră dragostea tantrică ca un asalt sfidător asupra moralităţii convenţionale.

Mulți însă vor să se desprindă de limitări, de constrângerile chinuitoare și să regăsească firele de lumină în întunericul ignoranței pline de prejudecăți și tabuuri. Pe drumul spre fericire, secretele tantrice ne redau curajul să ne exprimăm bucuria de a trăi viața din plin alături de ființa pe care o iubim imens, integrând deliciile erotice amoroase într-o celebrare continuă a sufletelor ce năzuiesc spre Infinitate și Dumnezeu.

Intimitatea erotică amoroasă într-un cuplu iubitor și unitar poate fi fundalul prin care să ne regăsim pe noi înșine și să privim viața spirituală dintr-o perspectivă diferită, mult mai complexă. Dar, pentru a o înţelege, este necesar să vedem dimensiunea umană vibrând identic cu aspectele sacre, dumnezeiești ale Creaţiei.

Din această perspectivă sacră, bărbatul și femeia care integrează în viața lor Erosul pur reproduc în mic interacţiunea continuă şi beatifică a unui proces Cosmic care reintegrează întregul Univers în Realitatea Absolută. Totul se reîntoarce la Sursa Supremă, fie că este vorba de sufletele care se iubesc sau planetele și constelațiile care sunt atrase magnetic în mod misterios unele spre altele.

Înapoi la toate temele

Joi, 20 iunie

Îmbunătățirea parametrilor biologici și energetici prin tehnicile și metodele practice ale sistemului Tantra Yoga Ezoterică

Drd. Elena Angela Roșcan, Iași

Conferința de față prezintă concluziile unui proiect de cercetare realizat în anul 2018, în colaborare cu departamentul de cercetare al Clinicii Quantum Therapy.
În cadrul proiectului, obiectivul general propus a fi studiat, analizat, măsurat, demonstrat atât calitativ cât și cantitativ, a fost să evidențiem cu ajutorul receptivității, al sensibilității aplicate sistemului centrilor subtili energetici și corpurilor subtile ale ființei umane, cunoașterea, amplificarea și armonizarea energiilor din ființa noastră, pe baza unui program spiritual conceput și realizat în cadrul unui grup experimental de femei și bărbați, pe parcursul a 7 luni de practică și studiu.

Prin metode de vizualizare creatoare și tehnici energetice practice, specifice sistemului Tantra Yoga Ezoterică, am urmărit clarificarea și recontextualizarea acestor concepte care ar putea extinde conștiința spre noi dimensiuni și ar facilita o înțelegere mai profundă a dimensiunilor energetice ale ființei umane.

Am pornit de la premisa că, amplificând energia vitală și asigurând un aport suplimentar de energie cu ajutorul unor tehnici de transmutare și de sublimare efectuate zilnic pe o perioadă de 7 luni prin angrenare sistematică de grup, la unison, aplicând principiile de transformare din perspectiva tantrică împreună cu alte tehnici pentru dezvoltarea sistematică a anumitor energii, a unor capacități latente, a unor tipare comportamentale sănătoase din ființa noastră, putem aduce astfel mai multă energie în procesul de transformare, ce va determina o accelerare a fenomenului evolutiv în cazul femeilor și al bărbaților.

Înapoi la toate temele

Vineri, 21 iunie

Conceptul de Prāyaścitta, de compensare a karmei de suferință, în civilizația indiană și metode specifice practicate în tradiția Șivaismului din Sudul Indiei

Răzvan Rotaru, București

În cadrul civilizației indiene, prāyascitta este unul dintre cele mai proeminente și tradiționale mijloace de a anula efectele greșelilor realizate în acțiunile personale sau chiar de grup. Inițial era un mijloc de compensare a omisiunilor, a erorilor comise în timpul realizării actelor rituale, dar ca rezultat al secularizării, prāyascitta devine cu timpul instrumentul decisiv al ispășirii personale, care este în cele din urmă exclusiv asumată și îndeplinită, pentru greșelile de un cu totul alt tip, și anume cele privind încălcarea „reglementărilor” Dharma-ei.

Totuși, dincolo de accepțiunea comună din textele Dharmaśāstra, se regăsește cu destulă ușurință în tradiția shivaismului exact același termen, dar cu metodologii mult mai complexe și mai profunde din punct de vedere spiritual.

Înapoi la toate temele

Duminică, 23 iunie

Mantra revoluției interioare

Uriel Yariv, Chiang Mai, Thailanda

Această conferință captivantă, bazată pe o experiență personală profundă și revelatoare, va avea trei părți. Prima parte va aborda pe scurt aspectele tradiționale ale sistemului Laya Yoga, care este menționat în scrierile sacre, precum și legăturile sale cu Nada Yoga și Mantra Yoga.

A doua parte va aborda experiența personală a lui Uriel în ceea ce privește meditația yoghină profundă realizată zilnic și retragerile lungi, în care a practicat Laya Yoga cu anumite mantra-e. Va descrie atât stările interioare profunde atinse în meditație, cât și transformarea excepțională care a avut loc în ființa sa ca urmare a practicii spirituale perseverente.

Înapoi la toate temele

Vineri, 21 iunie

Practica Hatha Yoga pentru echilibru emoțional, fiind așezat pe scaun

Ofelia Mohr, Des Moines, SUA

Expunerea prezintă cursul de yoga intitulat „Practica Hatha Yoga pe scaun, pentru echilibru emoțional”, ce este conceput pentru persoanele în vârstă, cu abilități fizice limitate, pentru a ajuta la crearea și îmbunătățirea echilibrului lor psiho-emoțional și a capacităților lor cognitive.

Vor fi prezentate elemente practice, precum și o filmare ilustrativă, însoțită de relatări ale mai multor persoane în vârstă despre transformările minunate care au apărut în viața lor în urma practicării procedeelor învățate la acest curs. Se dovedește astfel încă o dată că oricine poate practica yoga!

Înapoi la toate temele

Joi, 20 iunie

Efectele benefice ale practicii posturilor trupești (asana) asupra îmbunătățirii stării de sănătate

Monica Pașcalău, Cluj-Napoca

Prezentarea conține observații personale referitoare la efectele care au fost resimțite în urma practicii constante și perseverente a posturilor trupești (asana-e). Printre acestea cele mai importante sunt creșterea imunității generale, creșterea flexibilității la nivelul trupului, armonizarea zonei abdominale și îmbunătățirea capacității digestive, regenerarea trupului, declanșarea unor procese de alchimie lăuntrică, având ca efect îmbunătățirea calității vieții în general – atât la nivelul trupului, printr-o stare de sănătate foarte bună, cât și la nivel psiho-emoțional și cognitiv, printr-o stare constantă de bine interior, de entuziasm, prin dobândirea gradată a unei atitudini spirituale demne, tonice, încrezătoare și pline de o afectivitate elevată.

Înapoi la toate temele

Duminică, 23 iunie

Energia tahionică în practica spirituală; modalități de comuniune cu Atributele Dumnezeiști

Liviu Alexandriu, București

În cadrul conferinței vor fi prezentate elemente despre energia tahionică, liniile de câmp din aura umană și câmpurile toroidale.

Vor fi oferite de asemenea modalități prin care putem intra în comuniune cu energia subtilă sublimă nesfârșită, veșnică, gratuită a Atributelor Dumnezeiești, utilizâd ca suport energia tahionică și vor fi prezentate anumite Atribute Dumnezeiești cu care energia tahionică ne pune în legătură.

Înapoi la toate temele

Sâmbătă, 22 iunie

Cum poate yoga să îmbunătăţească profunzimea şi calitatea relaţiei noastre de cuplu?

Kalas Ananda, Lisabona, Portugalia

Gradul de intimitate și profunzime pe care îl putem atinge într-o relație de cuplu bazată pe iubire reciprocă este intens legat de cât de profund îndrăznim să ne deschidem inima și să ne scufundăm cu curaj în adâncurile sufletului, îmbrățișând o înțelegere mai profundă a noastră, o mai mare conștientizare a modului în care ne comportăm într-o relație și a ceea ce este necesar să îmbunătățim pentru a deveni cei mai buni iubiți care suntem meniți să fim.

În această prezentare veți descoperi 7 chei majore despre ce puteți face, prin practica personală de Yoga Ezoterică Integrală, pentru a crea condițiile favorabile ca relația voastră să atingă un nivel superior de împlinire, fericire și intimitate, devenind astfel un instrument spiritual autentic.

Înapoi la toate temele

  Vineri, 21 iunie

Structura informațională a funcționării organismului uman

Cristina Beșliu, Roman

Conținutul conferinței urmărește să explice cum se reflectă triada fundamentală a Universului reprezentată de ,,MATERIE – ENERGIE – INFORMAȚIE” la nivelul funcționării organismului uman și să răspundă la controversele legate de tratamentul bolilor prin medicamente vs. vindecarea naturală. Autoarea urmărește să ne ajute să înțelegem principiile proceselor biologice pe care se bazează fiziologia trupului uman, mai ales la nivel informațional.

Luând în considerare atitudinea pasivă pe care o presupune tratamentul cu substanțe medicamentoase de sinteză, precum și noțiuni de farmacologie informațională, ne este adresat îndemnul de a alege în mod conștient contribuția noastră activă la procesele de autovindecare holistică. Acestea reprezintă de fapt armonizarea ființei noastre pe toate nivelele sale, prin respectarea legilor dumnezeiești și prin rezonanța cu Atributele Dumnezeiești, reintegrarea micrososmosului ființei umane în Armonia Macrocosmică. Prezentarea cuprinde și povestea, experiența personală a autoarei legată de revelarea acestor aspecte.

Înapoi la toate temele

Sâmbătă, 22 iunie

Bucuria tainică a Artei Tantrice: trăind alchimic întru Adevăr și Absolut

Laetitia Fontana, Bucureşti

Tantra Yoga nu este doar știința vieții, dar și arta de a trăi extatic. Acest sistem milenar ne oferă cheia de acces la cunoașterea universală. Iar pe măsură ce ne deschidem tot mai mult și asimilăm aceste mistere fundamentale, ele ne ajută să facem alegeri tot mai elevate în toate domeniile vieții. Acestea sunt alegerile care ne conduc la fericire. De la carieră la viața romantică, de la hobby-uri la aspirațiile și practica spirituală, Tantra Yoga ne învață să dansăm în ritmul Macrocosmic.

În perspectiva tantrică, arta nu este doar ceva estetic sau interesant. Arta este limbajul Adevărului. Un limbaj care, odată asimilat, părăsește paginile poetului, pânza pictorului, scena actorului, sau oricare ar fi spațiul în care prestăm, și ne inundă viața însăși cu frumusețe și sensuri profunde. Odată îmbăiați în splendoare, descoperim că trăim Adevărul, respirăm Adevărul, suntem Adevărul. Suntem întruparea Lui. În orice faptă oricât de mică pe care o facem, și în orice decizie oricât de mare pe care o luăm, suntem tot mai beatific conectați și aliniați cu întreg Universul. Într-o astfel de viață sublimă, nu suntem niciodată singuri, disperați sau pierduți. Dar suntem mereu liberi, creatori geniali ai propriului destin, de multe ori noi înșine surprinși de inspirația strălucită ce ne ghidează pas cu pas.

Acesta este un ghid tehnic și practic despre savoarea poetică a vieții, despre frumusețea copleșitoare a așa-zisului cotidian; un rendez-vous al vieții de zi cu zi, al artei și al spiritualității în inima Adevărului. Despre cum să avem succes în fericire, cu precizie matematică, făcând din viața noastră o capodoperă alchimică.

Înapoi la toate temele

Miercuri, 19  iunie

Etape esențiale în procesul de transformare spirituală

Cristian Bandur, Bucureşti

A avea aspirații spirituale este o trăsătură fundamentală a sufletului nostru. Aproape tot timpul, fiecare dintre noi aspirăm să fim mai liberi, mai fericiți, mai înțelepți, mai împliniți, mai sănătoși.

Cheia ezoterică fundamentală pentru a trăi la înălțimea acestor aspirații este să aducem universul nostru lăuntric pe frecvența de vibrație ce corespunde acestor aspirații. Pentru a realiza aceasta sunt necesare ample procese de transformare spirituală autentică. Înțelepciunea milenară orientală oferă o sui-generis hartă a etapelor de transformare spirituală care ne conduc gradat de la ignoranță la măiestria spirituală.

Cunoașterea acestor etape ne ajută să eficientizăm foarte mult procesul de transformare, deoarece redau într-un mod simplu, dar foarte profund și esențializat calea pe care au străbătut-o cei care au atins realizarea supremă. Parcurgerea acestor etape implică anumite teste de maturizare spirituală, deoarece fiecare etapă reprezintă ascensiunea pe o frecvență mai înaltă de vibrație care ne lărgește din ce în ce mai mult orizontul spiritual.

Înapoi la toate temele

Vineri, 21 iunie

Explorarea etapelor necesare în practica yoga ce vizează atingerea completitudinii erotice feminine prin continență erotică amoroasă

Elisabeta Teodora Bugu, București

În cadrul conferinței vor fi prezentate primele corelații inteligente despre cum a reușit să își ajute trupul în demersul spiritualizant al învățării continenței feminine depline.

Ne va împărtăși sinergia factorilor care au condus la un progres semnificativ pe această cale, dar și efectele minunate ale suspendării menstruației care a survenit în cazul ei acum 12 ani și modalitățile cele mai eficiente care au ajutat-o în această direcție.

Înapoi la toate temele

Joi, 20 iunie

Continența erotică-amoroasă în analogii simple dar semnificative, ce îi devoalează unele mistere

Corina Buhagiar, București

Revoluția erotică a început. Chiar dacă nu s-a vorbit despre ea la televizor, la oră de maximă audiență. Chiar dacă ziarele nu au anunțat-o pe prima pagină, cu litere de-o șchioapă. Chiar dacă imensa majoritate a oamenilor ignoră cu desăvărșire această extraordinară, profund împlinitoare și sublim înălțătoare alternativă la viața lor intimă amoroasă.

Există totuși mii sau zeci de mii de oameni care au îmbrățișat deja acest mod elevat și elevant de a face dragoste, cunocut de altfel în cercuri restrânse, oculte, încă din timpuri străvechi. Ei se bucură deja din plin de uluitoarele sale avantaje.

În această conferință ne propunem să prezentăm pe înțelesul tuturor unele secrete fundamentale ale continenței erotice amoroase. Prin analogii simple, dar semnificative, această veritabilă comoară neprețuită pe care tradiția yoghină și tantrică a oferit-o lumii poate să devină accesibilă tuturor celor interesați să înțeleagă, atât rațional, dar mai ales intuitiv, ce implică și care sunt mecanismele ce o fac posibilă.

Înapoi la toate temele

Sâmbătă, 22 iunie

Considerații ezoterice asupra principiilor Yama și Niyama

Vasile Calixte Ion, București

Conferința abordează un subiect binecunoscut de practicanții yoga, dar care este tratat uneori cu mai putină atenție decât ar merita. S-ar putea spune că este un fel de Cenușăreasă a „Căii cu 8 etape”, așa cum este descrisă de înțeleptul Patanjali în tratatul său fundamental „Yoga Sutra”.

O abordare atentă a acestui domeniu este de natură să ofere perspective surprinzătoare și instrumente practice de o mare valoare și importanță pentru căutătorul spiritual sincer și perseverent.

Înapoi la toate temele

Joi, 20 iunie

Ajutorul imens pe care îl oferă cunoașterea elementelor fundamentale ale tradiției Kalachakra, dar și ale tradiției yoga în decriptarea revelațiilor ezoterice din cuprinsul parabolelor lui Iisus Hristos

Vasile Calixte Ion, București

Utilizarea unui limbaj simbolic, intenționat criptic și cel mai adesea plurivalent face cu putință ca parabolele lui Iisus Hristos să conțină o împletire plină de înțelepciune, de sensuri, de înțelesuri ce se adresează simultan aproape tuturor tipurilor de cititori, începând de la cel complet necunoscător, ce este răpit de frumusețea firului narativ al parabolei, până la cei mai fini erudiți, capabili să savureze bogăția și rafinamentul sensurilor și simbolurilor conținute în revelațiile pline de înțelepciune dumnezeiască.

Abordate din perspectivă ezoterică, revelațiile conținute în parabolele lui Iisus Hristos oferă atât o cunoaștere profundă, cât și instrumente excepționale care fac cu putință alchimia ce permite trecerea de la literă la spirit, eliberând căutătorul sincer de strânsoarea prejudecăților închistatoare și de dogme.

Înapoi la toate temele

Miercuri, 19 iunie

Idealurile romantice din perspectiva tantrică și cum ne pot ele susține în atingerea stării de unitate dumnezeiască plină de  înțelepciune

Silvia Ciobanu, Copenhaga, Danemarca

De ce oare relațiile noastre romantice nu corespund cu adevărat cu ceea ce vedem în filme? Care este adevăratul sens al aventurilor vieții și al contactului cu partea noastră „sălbatică”, atât de mult promovate în zilele noastre ca idealuri de libertate? Putem simți magia romantismului în afara cadrului unei relații cu o ființă umană?

Tantra Yoga oferă atât răspunsuri în profunzime la aceste întrebări, cât și soluții geniale la cele mai complicate provocări ale dinamicii relaționale, Tantra Yoga fiind o cale care integrează toate aspectele vieții în ascensiunea spre o stare autentică de Libertate Dumnezeiască.

Această prezentare își propune să aducă mai multă lumină asupra modului în care sublimele idealuri romantice pot contribui la atingerea unor obiective spirituale înalte, atunci când înțelegem și aplicăm în profunzime anumite principii tantrice. Atunci când punem toate aceste idealuri într-o perspectivă superioară, descoperim o cale a iubirii care este plină de minuni și de magie dumnezeiască. Mai mult decât atât, ne dăm seama că Dumnezeu este, de fapt, extrem de romantic.

Făcând diferența între idealurile romantice tantrice autentice și clișeele încurajate în mass-media, avem șansa de a rupe lanțul proiecțiilor iluzorii, care adesea ne sabotează relațiile. Frumusețea, simplitatea și naturalețea sunt câteva dintre elementele cheie care ne dau putere în acest proces de a ne debarasa de greutatea vechilor nesiguranțe și de a îmbrățișa noile orizonturi ale aventurilor dumnezeiești ale iubirii.

Înapoi la toate temele

Duminică, 23 iunie

Sublimarea – cheia accesibilă şi miraculoasă a transformării

Zoe Dafinescu, București

Conferința de față reprezintă un studiu concis despre conceptul de sublimare, privit din multiple perspective. Sunt abordate diverse modalităţi şi căi practice prin care se poate realiza sublimarea.

Totodată sunt descrise feluritelele efecte binefăcătoare, transformatoare și creatoare ce apar atât in universul lăuntric al practicantului, cât şi în întreaga sa viață.

Înapoi la toate temele

Sâmbătă, 22 iunie

Arta somnului conștient

Cristian Dobre, București

În cadrul prezentării vor fi enumerate principalele cauze care stau la baza distorsionării calității somnului și modalități simple pentru a le elimina. Vor fi descrise fazele somnului și o modalitate practică prin care putem să ne cunoaștem exact propriile cicluri de somn. Cunoașterea cu exactitate a acestora ne va permite să îmbunătățim calitatea somnului nostru putând astfel să ne culcăm mai târziu și să ne trezim mai devreme, fără a perturba ritmul circadian.

Vom învăța cum să refacem în mod conștient, la voință, fazele unui ciclu de somn și astfel să avem un somn odihnitor (de scurtă durată) cu un aport maxim de energie. Practica relaxării conștiente (recuperării energetice conștiente) ne va ajuta atât la îmbunătățirea somnului din timpul nopții (ceea ce numim somn monofazic) cât și atunci când vom trece să experimentăm, în funcție de programul zilnic, somnul bifazic și diferitele scheme (formule) de somn polifazic ce deschid drumul către somnul conștient.

Înapoi la toate temele

Joi, 20 iunie

Cum vrei să mă atingi? Cele patru arhetipuri ale dăruirii

Adriana Luptakova, Copenhaga, Danemarca

Marea majoritate a ființelor umane poartă în suflet dorința de a oferi ceva semnificativ celorlalți. Când se petrece aceasta, suntem învăluiți într-o stare de profundă împlinire și recunoștință. Cu toate acestea, există momente în care suntem incapabili să oferim sau să primim din toată inima noastră. Această conferință își propune să facă lumină în domeniile în care se produce respectiva alunecare spre o dăruire „mai puțin minunată”.

Vom examina modelul „Roata consimțământului®” propus de Betty Martin, care ne deschide o perspectivă asupra celor 4 arhetipuri ale dăruirii și a „umbrelor” acestora. Vom descoperi că am putea avea anumite preferințe, că există unele dinamici fundamentale ce vehiculează trecerea de la un arhetip la altul și mai ales comutarea de la „umbră” la manifestarea sănătoasă, pentru a deveni în final genii ale dăruirii.

Deși adesea începem să explorăm dinamica dăruirii prin intermediul atingerilor conștiente oferite în cadrul restrâns al unei relații de cuplu, cu această ocazie descoperim limitări ascunse în adâncul ființei noastre, neînțelegeri, îngrijorări… Avem șansa de a le corecta și de a observa o transformare extraordinară în toate interacțiunile noastre. Atunci se produce de asemenea implementarea treptată a armoniei dăruire-primire la nivelul întregii comunități. În acest sens, de exemplu, sistemul economic bazat pe exploatare va deveni depășit.

Audiind această conferință vom conștientiza cu adevărat că nu există niciun motiv justificat pentru a acționa fără consimțământ.

Înapoi la toate temele

Vineri, 21 iunie

Recenzia cărții lui Massimo Introvigne „Erotismul sacru: Tantra și Eros în Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut (MISA)”

Camelia Marin, Bruxelles, Belgia

Spiritualitatea nu poate fi privită ca o practică separată, ci mai degrabă este integrată în toate activitățile personale și de grup, este o parte valoroasă, esențială și inerentă a vieții umane. De-a lungul vremii s-au realizat multe studii și cercetări privind Școala de Yoga Ezoterică Integrală MISA.

Specialiști sociologi, psihologi, profesori de religie, specialiști în domeniul științelor politice și al drepturilor omului, dintre care menționez doar câțiva profesori universitari – Susan Palmer, Liselotte Frisk, Gordon Melton, PierLuigi Zocatelli, Raffaella Di Mazio, Gabriel Andreescu, Willy Fautre – au publicat și au dezbătut despre învățătura Școlii de Yoga Ezoterică Integrală MISA, despre contextul juridic ce a însoțit această școală și despre integrarea sa în societate.

Pe langă aceste studii, în martie 2022 profesorul de sociologie a religiilor Massimo Introvigne a publicat la Editura academică italiană Mimesis cartea sa numită „Erotismul sacru: Tantra și Eros în Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut (MISA)”.

În cadrul acestei prezentări vom puncta câteva perspective oferite de profesorul Massimo Introvigne în cartea sa, cum ar fi:

– ocultismul, îmbinarea ezoterismului cu erotismul veritabil ce este diferit de sexualitate;
– cultura, istoria și practicile promovate în cadrul MISA;
– tensiunile eventuale care decurg din îmbinarea erotismului cu spiritualitatea;
– controverse juridice, tabuuri, potențiale proiecții, zvonuri și calomnii care pot apărea la ființele umane care nu înțeleg corect acest concept.

Înapoi la toate temele

Vineri, 21 iunie

Glandele și centrii subtili de forță

Ion Marin, Focșani

Expunerea va aborda următoarele subiecte:

– Microcristalele piezoelectrice din glanda pineală și legătura ce există între acestea și aspectele oculte cu privire la magnetism: câmpul dielectric, inerţial, şi centrul akasha-ic al magnetismului;
– Localizarea precisă a glandei pineale – centrul akasha-ic al creierului – Expunere bazată pe anumite înregistrări audio-video realizate în stil academic de către medici chirurgi cu experienţă vastă în domeniul neurochirurgiei cerebrale;
– Uluitoarea asemănare între structura creierului şi structura câmpului magnetic. Misterioasa noţiune de ContraSpaţiu (AntiSpaţiu, Invers Spaţiul), privită ca o expresie analoagă a dimensiunilor spirituale oculte ale Creaţiei Dumnezeieşti;
– Noţiunea de câmp, aşa cum este ea privită de fizica neconvenţională;
– Legăturile care există între conceptele de vibhu şi matra – cele două aspecte distincte ale realităţii care apar în gândirea indiană – şi viziunea neconvenţională asupra câmpurilor magnetice;
– Misterioasa AILD – Acţiunea instantanee la distanţă;
– Reflectarea unor Atribute Dumnezeieşti, aşa cum apare în manifestările câmpurilor magnetice. Conexiunea dintre glanda pineală, sahasrara padma şi experienţele spirituale ce revelează manifestarea aceloraşi Atribute Dumnezeieşti în fiinţa umană prin trezirea lui sahasrara padma;
– Funcţia spirituală esenţială a glandei pineale – punctul akasha-ic de legătură directă cu dimensiunea spirituală ocultă a Creaţiei Dumnezeieşti. Reflectarea lui sahasrara padma în cele şase chakra-e principale polare ale fiinţei umane.

Înapoi la toate temele

Joi, 20 iunie

Acordă-I lui Dumnezeu primul loc în viața ta

Ionel Neagu, Constanța

În cadrul conferinței ne vom referi la Iubire, așa cum a fost prezentată de Supremul nostru Model Dumnezeiesc Iisus Hristos în „Marea Evanghelie a lui Ioan” de Jakob Lorber și la trei perspective prin care putem să Îi acordăm lui Dumnezeu primul loc în viața noastră, denumite analogic: macro, mini și micro.

Ce înseamnă cu adevărat să Îi acordăm lui Dumnezeu primul loc în viața noastră din punct de vedere practic-operativ? Vom enumera și vom dezvolta câteva metode și modalități spirituale cardinale, esențiale, fundamentale prin care putem intra în stări profunde de comuniune cu Dumnezeu, acordându-I primul loc în viața noastră.

Înapoi la toate temele

Joi, 20 iunie

Pierderile și doliile ca oportunități pentru declanșarea stărilor spirituale de vârf. O abordare ce îmbină terapia psiho-emoțională și spiritualitatea

Ana-Maria Pănescu, București

Obiectivul acestei conferințe este de a releva aspectul benefic al situațiilor de pierdere și de doliu, care poartă în ele germenii unei metamorfoze profunde, cu potențialul de a propulsa ființa umană către un nivel superior de conștiință, ce oferă o perspectivă spirituală, elevată, mult expansionată.

Fiecare ființă umană poate traversa perioade dificile, în care experimentează pierderi pe diferite planuri, de la relații importante, conexiune, siguranță, stabilitate socială sau materială, până la pierderea bunăstării fizice și psihice sau a unor persoane dragi. Atunci când aceste pierderi depășesc capacitatea de a fi gestionate, pot provoca veritabile crize psihologice, mai ales la cei care nu țin cont de propriile manifestări psihice. Cei care se cantonează în tendința de a se preocupa excesiv de propriile suferințe cauzate de pierderi, de problemele care nu par să se mai sfârșească și sunt consumatoare de energie și timp, nu reușesc să acceseze mecanismul transformării lăuntrice profunde.

Rugăciunea, aspirația către Absolut, împreună cu alte modalități inițiatice de accesare a stărilor superioare de conștiință alchimizează suferințele generate de pierderi și transformă viziunea asupra realității.

Înapoi la toate temele

Joi, 20 iunie

Practica yoga poate aduce în viața noastră de zi cu zi o serie de sincronicități minunate

Angela Petrescu, Bucureşti

Practicând perseverent yoga, cu entuziasm și cu consacrarea roadelor acestei practici lui Dumnezeu, ne transformăm în mod accelerat, ne ridicăm nivelul spiritual și atragem o serie de sincronicități în viața noastră.

Cele mai întâlnite sincronicități semnificative sunt acele evenimente doar în aparență aleatorii, dar care se dovedesc până la urmă că au o anumită finalitate, întrucât ne vorbesc direct prin semnificațiile pe care le poartă pentru noi personal.

Cu cât nivelul nostru spiritual este mai ridicat, cu atât mai mult atenția, luciditatea, conștientizarea sunt mai bune și vom sesiza că viața noastră este plină de minunate sincronicități și „semne” Dumnezeiești.

Înapoi la toate temele

Duminică, 23 iunie

Legendarele inițieri tantrice ezoterice – trambuline spirituale către aprofundarea în ritm foarte accelerat a iubirii erotice care ne conduce la comuniunea cu Dumnezeu

Simona Popescu, Bucureşti

Inițierile tantrice ezoterice oferite de un bărbat sau de o femeie în calitate de ghizi spirituali tantrici autentici constituie din timpuri străvechi unele dintre cele mai incitante, misterioase și în același timp profund transformatoare experiențe la care o ființă umană poate avea acces într-o existență.

Atunci când ființa umană se avântă plină de curaj, aspirație și curiozitate vie să exploreze tainele iubirii erotice, într-un mod uimitor, aproape fiecare aspect al vieții sale începe să capete viață, culoare și sens, reintegrându-se într-o ordine superioară.

Inițierea în tainele iubirii erotice tantrice reprezintă acțiunea unui ghid spiritual tantric de a transmite în mod direct cunoașterea anumitor taine și practici amoroase, acțiune care atrage după sine o ridicare a frecvenței de vibrație a celui/ celei inițiate pe un nivel superior. Inițierea este un punct de transformare majoră, o renaștere în adevăr, în care o nouă personalitate înflorește și uneori strălucește foarte vizibil.

Înapoi la toate temele

Miercuri, 19 iunie

Transformările benefice și roadele profund spirituale ale realizării perseverente, de lungă durată, a tehnicii yoghine Uddiyana Bandha

Ioan Roca, Roman

Motto: „Savoarea și deliciile unei tehnici sau metode spirituale sunt revelate pe deplin doar acelor rare ființe umane care aleg să o practice, fiind plini de perseverență, entuziasm și de o aspirație continuă de a reuși pe calea spre propria lor îndumnezeire.”

Diferența dintre un yoghin începător și un yoghin avansat este gramul de practică spirituală adecvată, care valorează cât tone de teorie. La fel cum fructele își obțin calitatea lor cea mai savuroasă doar printr-un suficient proces de maturare, la fel și deliciile unei metode sau tehnici spirituale le putem savura doar printr-o practică perseverentă, ce se desfășoară pe o perioadă de timp suficient de lungă și care cuprinde diferite grade de intensitate și profunzime.

Alegerea și hotărârea noastră de a pune în mod perseverent în practică o anumită tehnică sau metodă yoghină este semnul distinctiv și modul prin care ne putem obiectiva la modul real, nu imaginativ, un foarte bun început în maturizarea noastră spirituală rodnică și eficientă, ce va fi plină de minunate cadouri și daruri dumnezeiești. Iar pentru aceasta sunt de un real folos atât alegerea și punerea adecvată în practică a unei tehnici yoga până la obținerea rezultatelor scontate, cât și permanentizarea și aprofundarea rezultatelor respective.

Înapoi la toate temele

Vineri, 21 iunie

În inima păcii – o călătorie înspre unitate

Iris Smeets, Aarhus, Danemarca

Există două abordări referitoare la obținerea păcii, opuse una alteia. Una este numită dreptate retributivă și cealaltă dreptate restaurativă. Deși justiția retributivă este practicată curent în Occident, abordările restaurative oferă un răspuns mai complet și mai plin de suflet în gestionarea conflictelor. O explicație pentru aceasta ar fi dimensiunea lor spirituală: relația lor cu inima spirituală.

În această prezentare, Iris ne va împărtăși călătoria ei în căutarea păcii, care a avut loc mai întâi mai întâi în exterior, pentru a o găsi în cele din urmă înlăuntrul ființei sale, prin trezirea inimii. Ne va împărtăși descoperirile pe care le-a făcut referitoare la efectele restaurative ale atingerii conștiente în vindecarea rănilor, în depășirea conflictelor lăuntrice și exterioare și în revelarea celor mai profunde stări de pace lăuntrică.

Ne va vorbi despre conexiunea pe care a decoperit-o între cunoașterea yoghină străveche referitoare la Inima Spirituală și abordările restaurative ce vizează obținerea păcii din zilele noastre (de ex. Comisia Adevărului din Africa de Sud) pe care le-a experimentat în practica sa.

Înapoi la toate temele

Duminică, 23 iunie

Credința, detașarea și recunoștința: cele trei energii subtile sublime care ne apropie de Dumnezeu și ne amplifică starea de fericire

Bhogananda Colombo, Lisabona, Portugalia

Calea către Dumnezeu este complexă și plină de posibilități. Avem la dispoziție mai multe energii pe care putem alege să le amplificăm în ființa noastră, în universul nostru lăuntric, energii care ne vor trezi sufletul și ne vor deschide inima către Absolut.

În această conferință vom explora trei energii care ne aduc mai aproape de Dumnezeu, care ne ajută să ne aprofundăm relația cu El și care, în consecință, ne amplifică starea de fericire: energiile credinței, detașării și recunoștinței. Aceste trei energii sunt Atribute Dumnezeiești, care sunt energii subtile, sublime, nesfârșite, gratuite, cu o frecvență de vibrație specifică, accesibile fiecăruia dintre noi.

Înapoi la toate temele