Cristian Dobre

Cristian Dobre este instructor de yoga și inginer la Universitatea Politehnica din București, în cadrul Facultății de Energetică.

Din anul 1990 studiază filozofia orientală, științele de frontieră și practică yoga. Începând cu anul 1993 este și instructor de yoga.

Din anul 2015 s-a angrenat intr-un studiu practic al conștiinței, în particular al stărilor transformate de conștiință corelate cu undele cerebrale.

A ținut cursuri practice pentru „Cunoașterea si controlul undelor cerebrale”, pentru trezirea conștiinței supramentale („Dharana– concentrarea perfectă”) și pentru folosirea ei în viața de zi cu zi și în practica spirituală („Curs practic de vizualizare creatoare”).